ગુજરાતી  |  English
 
સગાઇ.કોમ ન્યુઝ અને ઇવન્ટસ
ટુંક સમય માં સગાઇ.કોમ શરુ કરશે...
1. છુટાછેડા,ત્યકતા માટે નો સ્પેશીયલ વિભાગ...
2. એન્.આર.આઇ માટે નો સ્પેશીયલ વિભાગ...
3. શારીરીક-માનસીક ક્ષતીઓ વાળા માટે નો સ્પેશીયલ વિભાગ...
આપની સુવિધા માટે આપની નજીકના સગાઇ.કોમ સેન્ટર માં પણ સંપર્ક કરી શકો છો. સગાઇ.કોમ સેન્ટર ની વધુ માહિતી માટે અહી ક્લીક કરો...
આપના પસંદગીનાં જીવનસાથીની મહ્ત્વની વિગતો મેળવો આપનાં મોબાઇલ ફોન પર જ.. એસ.એમ.એસ દ્વારા
સગાઇ.કોમ એ આપની વધુ સુવિધા માટે આપને વ્યક્તિગત સેવા પુરી પાડે છે જેવી કે.. મીટીંગ નુ આયોજન.., પ્રોફાઇલ ની અંગત ચકાસણી વિગેરે.. વધુ માહિતી માટે અમારો સંપર્ક કરો...